Chrzest jest wyjątkowym momentem w życiu dziecka
i całej rodziny. 


Jest sakramentem, na którym budowana jest wiara, o głębokim znaczeniu duchowym. Dla każdego chrześcijanina chrzest stanowi punkt odniesienia w życiu duchowym i sakramentalnym. To moment, który łączy człowieka z wiarą, wspólnotą kościoła i tradycją.

Jest obrzędem nawrócenia i oczyszczenia z grzechu pierworodnego i odrodzenia do nowego życia w wierze chrześcijańskiej. Przez chrzest stajemy się członkami Mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła.


Ceremonia chrztu
Podczas chrztu trzykrotnie polewa się główkę dziecka wodą, przy jednoczesnym wypowiedzeniu przez szafarza słów: " ja ciebie chrzczę w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego".Woda symbolizuje oczyszczenie i nowe życie.
W celebracji sakramentu chrztu ważne są jeszcze inne znaki:  namaszczenie, biała szata i świeca.
Namaszczenie olejem krzyżma oznacza dar Ducha Świętego, jest znakiem włączenia do wspólnoty.                                                                                                                                                                
                Szatka do chrztu  
    Biała szata posiada podwojną symbolikę-jest       symbolem błogosławieństwa (znakiem harmonijnego i bezpiecznego życia) oraz odkupienia i zbawienia (jest symbolem całkowitego zjednoczenia się z Jezusem). Jest  oznaką czystości i niewinności. Dziecko przyobleczone w białą szatkę staje się Dzieckiem Bożym. 
                 Świeca do chrztu  szatka
Świeca odpalana od Paschału,który symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego, jest przekazaniem światła wiary dziecku.Troską rodziców i chrzestnych jest dbanie, aby światło Chrystusa nigdy nie zgasło w życiu dziecka.